AFFILIATED C.B.S.E. BOARD (CODE NO. 2130781)

CBSE Toppers XII 2017-18

 • RISHABH MAURYA
  92.4% PCM
 • AVANTIKA SINGH
  91.4% PCM
 • SWATI SHUKLA
  90.4 % PCM
 • SIMY SHUKLA
  95.2% PCB
 • SAKSHI TIWARI
  90.6% PCB
 • ASHISH VERMA
  88.8% PCB
 • HARSHVARDHAN PANDEY
  89% Commerce
 • SADHIKA SAROJ
  87.80% Commerce
 • MANALI SRIVASTAVA
  85% Commerce

CBSE Toppers XII 2016-17

 • Komal Gupta
  93% (Commerce)
 • Arya Vashist
  91% (PCM)
 • Prateeksha Mishra
  92.2% (PCB)
 • Pragya Tripathi
  87.20% (Commerce)
 • Vaibhav Srivastava
  87.4% (PCM)
 • Arun Pandey
  88% (PCB)
 • Yash Agrawal
  85.4% (Commerce)
 • Vibhor Kesarwani
  86% (PCM)
 • Zoha Khan
  86% (PCB)

CBSE Toppers XII 2015-16

Arushi Gupta
Shatakshi Sri
Apoorva
Rahul
93%
85.20%
83.60%
83.40%
PCM
PCM
PCM
PCM
Deeksha
Pratima Pal
Meenakshi Jha
Shashank Tripathi
80.40%
93.80%
87.80%
87.40%
PCM
PCB
PCB
PCB
Rishbha Ravi
Nishi Chaudhary
Sonali Pandey
Shivam Agrawal
90%
87.20%
86.80%
84.80%
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
 
Annanya Mishra
83.60%Commerce